"Mokykla gyva mene" - edukacinė programa, skirta Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų 5 - 12 klasių moksleiviams; joje jau dalyvavo  virš 300 paauglių. Pagrindinis programos tikslas - per teorinius, kūrybinius, žaidybinius užsiėmimus supažindinti moksleivius su įvairių sričių mokslo ir meno sąsajomis, praplėsti vienos meno rūšies suvokimą.


Kiekviena dalyvių grupė dalyvauja 8 ak. val. mokymuose, kuriuos veda vis kitas mokslininkas arba menininkas ir pristato savo profesinę sritį jai neįprastomis priemonėmis. Pavyzdžiui, su psichofizike Vaiva Kulbokaite vaikai sužinojo, kokius optinius triukus savo kūriniuose naudoja menininkai, su chemike Renata Česūniene apžiūrinėjo vitražus ir mokėsi gaminti spalvotą stiklą, su Architektūros [vaikų] fondo savanoriais Mariumi Bliujumi, Rūta Makutėnaite ir Aurelija Slapikaite - Jurkone tyrinėjo pastatų erdves 5 pojūčiais ir sukūrė pojūčių instaliaciją savo mokykloje...


Kitus mokymus vedė: naujojo cirko trupės "Antigravitacija" įkūrėjas, žongliravimo spektaklių režisierius Mantas Markevičius (užsiėmimų tema "Žongliravimas ir vizualusis menas - kas bendro?"), VU doktorantė ir FTMC Chemijos instituto darbuotoja Renata Česūnienė ( tema "Chemija ir dailė: spalvos, stiklas, dažai"), VU Matematikos ir matematikos taikymų studentė Vaida Rokaitė ("Matematika mene"), VšĮ "Mokslas ir menas" įkūrėja Vaiva Kulbokaitė ("Optika ir vizualusis menas"), Architektūros [vaikų] fondo savanoriai Marius Bliujus, Rūta Makutėnaitė ir Aurelija Slapikaitė - Jurkonė ("Pojūčių erdvė"), kūrybiškumo mokytojas Kipras Šumskas ("Kūrybinio mąstymo ugdymas"), VU biomedicinos mokslų doktorantas Vytautas Kulvietis ("Fluorescuojančios nanodalelės moksle ir mene"), VU Chemijos fakulteto doktorantė Julija Baniukevič ("Kaip susiję menas ir nano mokslas???"), VU Kairėnų botanikos sodo darbuotojai Rasa Ryliškienė, Darius Ryliškis, Raimonda Šimėnaitė ("Botanika, sodų planavimas ir vizualusis menas"), menotyrininkė Jolanta Marcišauskytė - Jurašienė ("Pamirštos ir naujai atrastos Vilniaus skulptūros"), fotografai Gintas Kavoliūnas ir Egidijus Kabošis iš VšĮ "Atvirosios fotografijos dirbtuvės" ("Skaitmeninė ir alternatyvios fotografijos technikos. Portretas").
Norėdami, kad su galimybėmis praplėsti įvairių mokykloje dėstomų disciplinų žinias kūrybiškai susipažintų daugiau moksleivių ir mokytojų, išleidome sąsiuvinį "Mokslas+-menas=aš. Menininkų ir mokslininkų sukurtos užduotys moksleiviams". Jo iliustracijų autorius yra Jurgis Jonaitis, dizainą sukūrė Kristina Norvilaitė.


Mokymai moksleiviams vyko iki 2014 m. pavasario.

2015 m. kovo mėn. Nacionalinėje dailės galerijoje, kaip ir kituose projekte dalyvavusiuose muziejuose vyksta muziejininkų stažuotės - gerosios patirties sklaida.

Projekto naujienas ir kitas NDG edukacijos centro veiklas galite sekti facebook paskyroje: "Veiklos dailės galerijoje".


Programa "XX - XXI a. Lietuvos dailė. Mokykla gyva mene" yra Lietuvos muziejų asociacijos projekto "Muziejus - mokykla - moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas" dalis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę "Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra", Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.